loader image

Olaf Mertelsmann​

olaf mertelsmann
TÜ professor

Olaf on Tartu Ülikoolis Ida-Euroopa ajaloo professor ning on varem õpetanud Hamburgi ja Novosibirski ülikoolides, oli teadur Glasgow Ülikoolis. Tema huviorbiiti kuuluvad sotsiaal- ja majandusajalugu. Selles valdkonnas on ta tegelenud teistlaadsete siirdeuuringutega, uurides ühiskonna ja majanduse sovetiseerimist Baltikumis ja avaldades neli vastavateemalist raamatut.

Projekti esimese tööpaketi raames tegeleb Olaf transpordiajalooga ja vähesel määral ka energiasektoriga, et esitada teistele projektis osalejaile empiirilist alusmaterjali.

Kontaktid: