loader image

Aruanded

Alljärgnev on Eesti Energiatuleviku Delphi ekspertküsitluse ülevaade. Veebiküsitlusele vastas 130 Eesti eksperti, kellel on võimekus hinnata Eesti energiasüsteemi eri vaatepunktidest, sealhulgas energiatehnoloogiad, majandus, poliitika ja kultuur. Meie uuringu teoreetiliseks taustaks on Suurte Siirete raamistik. Disainisime küsimustikku nii sekkumispunktid kui energeetikasüsteemi komponendid. Tulemuseks saime 92 sekkumistKüsisime vastajailt, kas nad peavad sekkumist teostatavaks lähema 5a jooksul, kuni 10a jooksul või 20a jooksul. Lisaks uurisime, kas eksperdid peavad sekkumist võimalikult kiiret rakendamis vajavaks või ei peaks seda Eestis üldse rakendama. 

Meie eesmärgiks ei olnud välja valida parimat lahendust või eelistada üht sekkumist teisele, mistõttu hinnatavate lahenduste palett sai kirju. Tegemist on väga erinevate ja ka üksteist välistavate lahenduste vastuvõetavuse ja realistlikkuse hinnangute testiga, mis annab pildi sellest, kuidas eri eluvaldkondade asjatundjad – kel siiski on energeetikaga mingi puutumus – Eesti võimalikest energiatulevikest mõtlevad. Avatud vastuste lahtreisse kirjutasid vastajad oma kommentaare või täiendusi. Kogunes rikkalik materjal, millest esitame nii kõnekaid tsitaate kui ka välja joonistunud tähendusmustrid, mis energeetika tuleviku debatti ühiskonnas kujundada võivad. 

Jäta meile oma kontaktid

Oled huvitatud osalemast meie töötubades või andma sisendit muudel viisidel?