loader image

6 sekkumispunkti

Kuidas siiret hõlbustada?

Esimesest Suurest Siirdest ehk Tööstusrevolutsioonist päritud maailm on kriisis. Parafraseerides – siire, mis on meid toonud siia, ei saa meid viia edasi. Kuigi me ei saa kõiki Teise Suure Siirde toimumiseks vajalikke tingimusi ise luua, saame seda protsessi teadliku ning eesmärgipärase tegevuse abil hõlbustada.

Meie raamistiku juhtmõte on lihtne: siirete hõlbustamiseks on tarvis ergutada nišilahendusi, nõrgestada valitsevat süsteemi ning kujundada samal ajal ka väliskeskkonnas toimuvaid muutusi. Sekkudes kuues punktis püüab meie projekt kiirendada uute ideede saamist uueks reaalsuseks Eesti energia-, transpordi- ja sidesüsteemides.

1

Erinevate uute lahenduste tekke toetamine

Uued viisid asjade tegemiseks: uued tehnoloogiad, ärimudelid, seadused, argielu praktikad ja kultuurilised nähtused. Esimest tüüpi sekkumised loovad keskkonna, kus uusi nišše sünnib rohkem, näiteks uuringutoetused elektriauto arendamiseks.

2

Uute lahenduste kiirendamine

Tihti on uudsetel lahendustel raske turumajanduse tingimustes läbi lüüa ja kasvada piisavalt suureks, et end tõestada. Teises punktis püüame aidata eri niššidel kasvada ja/või omavahel ühenduda. Nii näiteks võib luua platvormi, kus saavad kokku elektriautode ehitajad, isesõitva auto arendajad ning mobiilsus-kui-teenus ärimudeli pooldajad. Nende ideede kokkupanek võiks tulevikus vähendada vajadust autot omada.

3

Valitseva süsteemi nõrgestamine

Enamasti piisab toetuste vähendamisest tehnoloogiatele või muudele lahendustele, millest väljumine oleks mõistlik. Näiteks plaanib Suurbritannia keelustada uute diiselautode müügi alates 2035. aastast.

 

 

4

Valitseva süsteemi nõrgenemise tagajärgedega tegelemine

Igasuguste muutustega kaasnevad soovimatud tagajärjed – siirete puhul on need tihti väga rasked ning neid maksab teadliku tegevusega ennetada ja lahendada. Näiteks mis saab Ida-Virumaa põlevkivitööstuses töötavatest inimestest, kui praegune energiasüsteem kaob? Kas on võimalik tekitada piisavalt uusi töökohti ja tagada ümberõppe võimalusi neile, kes põlevkivist eemale astudes kaotavad?

5

Süsteemide-vaheliste sidemete muutmine

Siirde toimumiseks on mõistlik tagada, et eri süsteemides loodud uued lahendused ka omavahel kokku sobiksid. Nii näiteks on üleminekust elektriautodele vähe kasu, kui sellega ei kaasne keskkonnasõbralikku nihet energiatootmises.

 

6

Maastiku kallutamine

Väliskeskkonna mõju siirdele on suur, seetõttu maksab leida viise kuidas laiemate arengute kujundamisse aktiivselt sekkuda. Näiteks kui oleme uudsete transpordilahenduste arendamise eesotsas, on meie huvides teha rahvusvahelisel tasandil ka lobitööd keskkonnanõuete karmistamise osas. Viimane soodustaks nii kestlikku arengut kui ka rohetehnoloogia turu teket.

Süsteemne muutus kasutades sekkumispunkte
Uuri edasi
Jäta meile oma kontaktid

Oled huvitatud osalemast meie töötubades või andma sisendit muudel viisidel?