loader image

Projektist

Lühiülevaade

Eesti energia- ja transpordisüsteemi toimimisviis põhineb lääne tööstusriikide kogemustel maailmasõdade vahelisest ajast. Hetkel iseloomustavad mõlemat süsteemi suured ja kahjulikud keskkonnamõjud: veel enam, keskkonnamõjude ebavõrdne jaotumine Eestis suurendab ühiskondlikku ebavõrdsust. Eesti edu infotehnoloogia vallas võiks aidata neid suundumusi leevendada. Samas näitab lääneriikide kogemus, et oskamatu rakendamise korral võib IKT hoopis keskkonna- ja ebavõrdsuse probleeme süvendada.

Projekt keskendub kolmele Eesti sotsio-tehnilisele süsteemile – energia, transport, side – analüüsides nende ajalugu, otsides viise, kuidas suunata neid jätkusuutlikule ning õiglasele rajale, kordamata tööstusühiskondade vigu tehnoloogiate arendamisel, rakendamisel ja juhtimisel.

Projekti “Eesti energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonisüsteemide ümberkujundamine Teise Suure Siirde lävel (PRG 346)” rahastab Eesti Teadusagentuur.

Projekti ülesehitus

Projekt on jagatud nelja tööpaketi vahel, mille tegevus kestab kogu projekti jooksul ning milles töötavad erinevad teadlased.

Projekti osad

Tööpaketid

Tööpakett 1

Ajalooline kujunemine

Esimese tööpaketi eesmärgiks on kaardistada kuidas arenesid välja Eesti energia, transpordi ja telekommunikatsiooni sotsio-tehniliste süsteemide tänased struktuurid ja rajasõltuvused. Nende süsteemide ajaloolise kujunemise mõistmine aitab mõtestada varasemate valikute soodustavaid ja takistavaid mõjusid Eesti eesseisvatele valikutele.

Tööpaketi meeskond:

Tööpakett 2

Tööstuslik modernsus

Teises tööpaketis uurime, kas on võimalik täheldada põhimõttelist muutust tööstusühiskonna toimimises nii globaalsel kui Eesti tasandil ajavahemikus 1900-2020? Erinevate tööstusühiskonna dimensioonide muutuste ajalist dünaamikat püüame tuvastada nii tekstikaeve kui ka olemasolevate andmebaaside toel.

Tööpakett 3

Sekkumised

Kolmanda tööpaketi fookus on suunatud Eesti tänaste valikute tegemiseks sobiva protsessi disainimisele ja elluviimisele. Selles tööpaketis kasutame Delphi meetodit ekspertide hinnangute saamiseks võimalikele tulevikustsenaariumitele ning töötube erinevate visioonide ühisloomeks ja võimalike teekondade kaardistamiseks.

Tööpakett 4

Koordinatsioon

Kogu projekti üheks eripäraks on valdkondadeülesus, mille erinevate valdkondade teadlased endaga kaasa toovad – sellest sünergia leidmiseks sisaldab projekt ka aktiivset omavahelise koostöö juhtimist ning seda neljas tööpakett tähendabki.

Kontakt

Võta meiega ühendust küsimuste ja koostööideede osas