loader image

SUUR SIIRE

Suurte siirete uurimisrühm aitas aastatel 2019-2023 kutsuda esile üleminekut kestlikele ning õiglastele energia-, transpordi- ja sidesüsteemidele.

Projekt

Üleminek kestlikele ja õiglastele süsteemidele kogu ühiskonnas.

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PRG346).

Teadus + praktika

Meie eesmärk oli aidata kaasa, et Eesti energia-, transpordi- ja sidesüsteemid siirduksid kestlikule ning õiglasele arenguteele. Süsteemide kitsaskohtade kaardistamiseks ning tulevikulahenduste arendamiseks kasutasime uudset Suurte Siirete raamistikku.

Nii aitasime kaasa Eesti väljakutsete lahendamisele, luues samal ajal maailma tippteadust.

Siirded süsteemides

Mida küsisime?

Energia

Kuidas varustada Eesti energiaga, vähendades samaaegselt ka meie ökoloogilist jalajälge?

Transport

Milline transpordisüsteem võimaldaks inimestel liigelda ning keskkonnal säilida?

Side

Millist rolli võiksid mängida sidesüsteemid kestlikus majanduses ja ühiskonnas?

Aruanne

Eesti Energiatuleviku Delphi uuring 2021

Mida tegime?

Projekti etapid:

1

Süsteemide ajalugu

Analüüsisime Eesti energia-, transpordi- ja sidesüsteemide ajaloolist arengut, kaardistamaks pikaajalisi rajasõltuvusi ning leidmaks teostatavaid tulevikuradu.

2

Tänane olukord

Mõõtsime laiemaid murranguid tööstusühiskonna alususkumustes, reeglites ja toimimisviisides, mis võiksid süsteemide muutmisele soodsa pinnase luua.

3

Rajad tulevikku

Lõime koos ekspertide ja huvirühmadega süsteemide tulevikuvisioone ja teekondi nendeni jõudmiseks.

4

Ettepanekud muutusteks

Pakkusime välja just Eestile sobivad sekkumised süsteemide uuele arengurajale suunamiseks.

Viimased kajastused

Jätkuprojekt

Analüüsime kogumikku loodust, teadust ja tehnoloogiat puudutavaid uskumusi, norme ja toimimisviise ehk tööstuslikku modernsust