loader image

SUUR SIIRE

Aitame Eestis kutsuda esile üleminekut kestlikele ning õiglastele energia-, transpordi- ja sidesüsteemidele.

Projekt

Üleminek kestlikele ja õiglastele süsteemidele kogu ühiskonnas.

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PRG346).

Teadus + praktika

Meie eesmärk on aidata kaasa, et Eesti energia-, transpordi- ja sidesüsteemid siirduksid kestlikule ning õiglasele arenguteele. Süsteemide kitsaskohtade kaardistamiseks ning tulevikulahenduste arendamiseks kasutame uudset Suurte Siirete raamistikku.

Nii aitame kaasa Eesti väljakutsete lahendamisele, luues samal ajal maailma tippteadust.

Siirded süsteemides

Mida küsime?

Energia

Kuidas varustada Eesti energiaga, vähendades samaaegselt ka meie ökoloogilist jalajälge?

Transport

Milline transpordisüsteem võimaldaks inimestel liigelda ning keskkonnal säilida?

Side

Millist rolli võiksid mängida sidesüsteemid kestlikus majanduses ja ühiskonnas?

UUS: aruanne

Eesti Energiatuleviku Delphi uuring 2021

Mida teeme?

Projekti etapid:

1

Süsteemide ajalugu

Analüüsime Eesti energia-, transpordi- ja sidesüsteemide ajaloolist arengut, kaardistamaks pikaajalisi rajasõltuvusi ning leidmaks teostatavaid tulevikuradu.

2

Tänane olukord

Mõõdame laiemaid murranguid tööstusühiskonna alususkumustes, reeglites ja toimimisviisides, mis võiksid süsteemide muutmisele soodsa pinnase luua.

3

Rajad tulevikku

Loome koos ekspertide ja huvirühmadega süsteemide tulevikuvisioone ja teekondi nendeni jõudmiseks.

4

Ettepanekud muutusteks

Pakume välja just Eestile sobivad sekkumised kolme süsteemi uuele arengurajale suunamiseks.

Viimased kajastused

Jäta meile oma kontaktid

Soovid osaleda meie töötubades või anda tagasisidet muul viisil?