loader image

Martin A. Noorkõiv

martin noorkõiv
TÜ doktorant,
Sihtasutus Domus Dorpatensis tegevjuht

Martini akadeemiline teekond sai alguse TÜ majandusteaduskonnas, viis TÜ kommunikatsiooniõpinguteni magistris ning on toonud siirdeuuringuteni doktorantuuris.

Magistritöös vaatas Martin sotsiaalmeedia mõju demokraatiale ja avaliku arutelu kultuurile, kuid laiemad huvid ühiskonna ja keskkonna vastu muutsid siirdeuuringud põnevaks järgmiseks sammuks.

Projektis on Martin osa kolmandast tööpaketist ning tegeleb sekkumispunktide mõtestamise, kaasamisprotsessi planeerimise ja muu vajalikuga (sh veebilehe loomisega).

Akadeemilise tegevuse kõrval on Martin kodanikuühiskonna aktiivne eestvedaja, kel on seljataga 10 aastat juhtimiskogemust Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensisest, mille alt tegutseb koolitaja-konsultandina DD StratLabis. Lisaks tegutseb Vabaühenduste Liidu nõukogu esimehe ja Üliõpilaskonna Sihtasutuse nõukogu liikmena laiemate kodanikuühiskonna arengute nimel.

Kontaktid: