loader image

Kadri Ukrainski

Kadri Ukrainski RiTO
TÜ professor,
TÜ majandusteaduskonna juhataja

Kadri tegeleb kitsamalt teadus- ja innovatsioonipoliitika probleemidega ning on väga huvitatud kõigest avaliku sektoriga seonduvast. Selles valdkonnas on noores, väikeses, avatud, erilises riigis väga palju ära teha, tuleb teistelt riikidelt õppida ja ise leiutada. 

Täna tundub, et paljusid probleeme püüame Eestis liiga lihtsate võtetega lahendada. Näiteks, ülalt-alla meetmetega (mille ihalus tugevneb eriti kriiside ajal) või alt-üles meetmetega tuginedes vaid individuaalsetele valikule ja vastutusele; kas ainult pakkumispoolsete või siis vastupidi – ainult nõudluspoolsete meetmetega või siis oodates üksikutest regulatsioonidest, stiimulitest, teavitamisest märkimisväärseid tulemusi. 

Kombineeritud lahendused on keerulised, riskantsed ja kulukad välja töötada, kuid sageli ainsaks võimaluseks suur(ema)te siirete tekitamisel ühiskonnas. 

Kontaktid: