loader image

Erki Tammiksaar

erki tammiksaar
TÜ ja EMÜ kaasprofessor

Erki on Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli kaasprofessor teadusajaloo alal. Ta on uurinud nii baltisaksa kui eesti teaduse ajalugu ning viimased kümme aastat ka Eesti tööstuse, eriti põlevkivitööstuse ajalugu.

Põlevkivitööstuse areng on tema töövaldkond Suurte Siirete teooria projektis. Ajalugu on Erkit õpetanud, et lihtsaid vastuseid ühiskonnas esilekerkivatele probleemidele ei ole olemas, kuid lahendusi tuleb visalt otsida raskustele vaatamata.

Erki usub, et ulatuslik arhiivitöö on ajaloo uurimise alus.

Kontaktid: