loader image

Triin Vihalemm

triin vihalemm
TÜ kommunikatsiooniuuringute professor,
magistriõppekava "Muutuste juhtimine ühiskonnas" programmijuht

Triin on kommunikatsiooniuuringute professor ja magistrikava “Muutuste juhtimine ühiskonnas” programmijuht. Hariduselt ajakirjanik (BA), sotsioloog (MA) ja kommunikatsiooniuurija (PhD). Triin on suuri ühiskondlikke muutusi omal nahal kogenud, tehes tudengina kaasa fosforiidisõja ja laulva revolutsiooni ning sisenedes ülikooli lõpetades 90ndate turbulentsesse turumajandusse. Triin on töötanud turu-uuringute firmas Emor projektijuhist asejuhatajani. 2000ndatel alustas ta karjääri ülikoolis. 

Triin on uurinud siirdekultuuri ja poliitikate (mitte)rakendumist Eesti lõimumisprotsessi näitel. Kuidas kommunikatsioonikampaaniate kaudu proovitakse inimeste elustiili ning väärtusi ümber kujundada? Kuidas turu muutused inimeste argielu segi pööravad ning kuidas inimesed neid muutusi “kodustavad”?   

Suurte Siirete projektis panustab Triin argipraktikate muutumise tööpaketti.

Triinu lemmikuid on Eesti istumiskeske koolikultuuri (“vahetunnis ei jookse”, “ei nihele tunnis”) muutmine. Seda teeb ta TÜ Liikumislabori “Liikuma kutsuva kooli” meeskonna konsultandina.

Kontaktid: